Een ritueel om verder te gaan

Mensen van over heel de wereld en van alle tijden markeren belangrijke overgangen met rituelen. Het zit als het ware ingebakken in mensen om stil te staan op momenten dat het erop aankomt. Je wil een belangrijke gebeurtenis niet zomaar laten voorbijgaan, je wil er zin aan geven. Denk bijvoorbeeld aan een geboorte of een overlijden.

"Een scheidingsritueel kan het nieuwe evenwicht duidelijker maken, vreedzamer, rustiger. Maar ook sterker. Zo kun je ook een mooie afronding geven aan je leven als koppel: je neemt afscheid van je gedeelde leven en gaat zelf verder."

Een scheidingsritueel opstellen om je leven als koppel af te ronden, past volledig in onze levenbeschouwing. Vrijzinnig humanistische consulenten werken vanuit de visie dat mensen zelf bepalen wat ze willen en daar ook verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Dat waarden als vrijheid, medemenselijkheid en autonomie streefdoelen zijn in het leven.

"Dat wil niet zeggen dat de mens superman is, nee hij is juist menselijk. Met al zijn pijn en verdriet. Met al zijn moeilijkheden. Maar ook met al zijn vreugde en mogelijkheden. Kortom met alles wat erbij hoort in het leven."