deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten (gemeenschapsvorming).

 

We

 

 

geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

We

  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.
We   bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu. We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.
We   streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.
We   geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig humanist actief deel te nemen aan deze samenleving.