Wie zijn we?

Wij zijn vrijzinnig humanistische consulenten en werken in huizenvandeMens verspreid over heel het land. Vanuit een vrijzinnig humanistische levensbeschouwing werken we voornamelijk rond drie pijlers.

  1. Morele bijstand, waarin we tijdens individuele gesprekken mensen een luisterend oor bieden.
  2. Plechtigheden bij overgangsmomenten in een leven. Het scheidingsritueel valt hier onder.
  3. Onze gemeenschapsopbouwende activiteiten.

In de provincie Antwerpen hebben consulenten van de verschillende huizen de koppen bij elkaar gestoken om over scheidingsrituelen na te denken.

Het eerste scheidingsritueel vond ondertussen plaats en verschillende ex-koppels hebben we op weg geholpen om zelf hun afrondingsmoment of scheidingsritueel in elkaar te steken.